Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αρχική/Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε με ΑΦΜ 094247924 που εδρεύει στην ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ 18010, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς.

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης πολιτικής προσωπικών δεδομένων, είναι η ενημέρωση των υποκειμένων (πελατών – συνεργατών) σχετικά με: α) τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση τους, β) νέες υπηρεσίες μας και γ) τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε με έδρα στην ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ 18010, email: welcome@anedik.gr, Tηλ: (+30) 2105558832, website: www.kritikos-sm.gr, σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dpo@anedik.com.gr ή στο τηλέφωνο: 210 5558832.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε έχει λάβει μέριμνα και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συλλογή και επεξεργασία

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης είτε από τα φυσικά μας καταστήματα στην Ελλάδα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.kritikos-sm.gr

Συγκεκριμένα:

Για να εκτελούμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση, τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

Tο όνομα, και το Eπώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις την επωνυμία, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τη δραστηριότητα, ώστε να γνωρίζει η εταιρεία μας ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα παραλάβει την παραγγελία.

Tην πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) τιμολόγησης ή/και παράδοσης ώστε να μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία στον τόπο που θα επιλέξετε.

Tον αριθμό σταθερού τηλεφώνου σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας.

Tον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και την τηλεφωνική επικοινωνία αναφορικά με την παραγγελία σας.

Tη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας.

Μετά από δική σας συγκατάθεση και εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει, είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είτε κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών Club ΚΡΗΤΙΚΟΣ, είτε κατά την αγορά εμπορευμάτων σε φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletters μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία, παρέχονται και οι εξής δυνατότητες:

Εγγραφή στα newsletter, την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών:

Για την εγγραφή στα newsletters της εταιρείας μας, την αποστολή ενημερώσεων ή/και προσφορών ή/και προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να μας δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) σε φυσικό ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Με την εγγραφή στα Newsletters μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. με SMS, Viber, Push Notifications κα).

Δημιουργία λογαριασμού πελάτη του e-shop www.kritikos-sm.gr:

Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα www.kritikos-sm.gr, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου.

Εγγραφή στο πρόγραμμα club card :

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα club card και απόκτηση της κάρτας πιστότητας Club ΚΡΗΤΙΚΟΣ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής σε ένα από τα καταστήματά μας ή να εγγραφείτε αυτόματα στο Club ΚΡΗΤΙΚΟΣ με την δημιουργία λογαριασμού πελάτη στο e-shop. Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα πιστότητας Club ΚΡΗΤΙΚΟΣ, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου.

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπo μας ή/και τα φυσικά καταστήματα μας, χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί σας.

Εξατομικευμένη επικοινωνία («profiling»)

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε, θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση μεταξύ της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες της, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για την συγκεκριμένη επεξεργασία, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του πελάτη με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης στα καταστήματα του ομίλου ΚΡΗΤΙΚΟΣ, της χρήσης προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια έκπτωσης, συμβουλές και ενημερωτικό περιεχόμενο. Επιπλέον, για να προβεί πιθανόν στην διενέργεια ερευνών με σκοπό την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

Με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στο e-shop, σύμφωνα με τα παραπάνω, μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, στο ιστορικό των παραγγελιών σας και την κατάσταση («status») των εκκρεμών παραγγελιών σας, τις προτιμήσεις σας («αγαπημένα») και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα «ο Λογαριασμός μου».

Έτσι θα αποκτάτε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε, κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που εκτελείτε νέα παραγγελία.

Επίσης θα μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία όπως το φύλο και την ημερομηνία γέννησής σας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε μία ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες σας και πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.