ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Απόλαυσε το ταξίδι της γνώσης στα super market ΚΡΗΤΙΚΟΣ!!

Η Κλήρωση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε!

Οι τυχεροί αριθμοί καρτών που κερδίζουν από ένα TABLET Bitmore GTAB712T είναι οι παρακάτω:

28457646 29305913 29374836 28463206
29321831 29499984 29296154 29517706
29429402 29370511 29254499 29294602
29367432 29219436 29374527 29012440
29357788 29385322 28951458 29074285
29307553 29047267 28747537 29515373
29276664 28424282 29011470 28246255
28833047 29292999 29211093 29233410
28615508 29367404 29220522 29225766
29058373 29000392 28851801 29497504
29373554 29019713 29305057 29290901
29201404 00128642 28012866 29516287
28837313 29278897 29417286 00145511
29417660 29295207 29218060 29307438
28522681 28960999 29044189 29517442
29228050 29201106 28741637 29409076
29200474 28411651 29267222 29375953
29345856 29240687 29218248 28962384
29255122 28445076 28940362 28301359
29514836 28975866 29529670 29223581

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για τη νίκη τους από την Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης.

design